Trở thành đối tác của 8Go

SAU KHI ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG 15 NGÀY, CÁC ĐỐI TÁC LÁI XE 8GO CẦN CẬP NHẬT, BỔ SUNG CÁC THÔNG TIN SAU:

  • Thông tin đối tác (Sơ yếu lý lịch + giấy phép lái xe).
  • Thông tin xe (bảng số, hình ảnh, trọng lượng, số phù hiệu xe đối với xe tải).

  • Thông tin giấy phép kinh doanh (Tên công ty vận tải/HTX vận tải, MST/ĐKKD/CMND, Số giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải của công ty/số hợp đồng HTX vận tải đó).